Vyjednávání

Přímý efekt workshopu je zaručený změnou chování, které má přímý dopad na okolí a vztahy v rámci tým a organizace, s obchodními partnery a se společností. Efektem workshopu je vytvoření atmosféry důvěry, dlouhodobě kvalitních a přínosných vztahů s dodavateli, kolegy a klienty. To vede k vytváření úspěšných vztahů na všech úrovních a ve všech vztazích, k získání spokojených klientů a zajištění úspěšného finančního růstu.

Termíny a ceny otevřených seminářů na rok 2016 budou vypsány

Pro firemní semináře volejte 774 668 437

Cena 4hodinového firemního semináře je 20.000 Kč plus DPH. Zahrnuje školicí materiály a závěrečnou zprávu.

Co si představíte pod slovem vyjednávaní? V naší evropské kultuře jsme význam slova vyjednat postavili na úroveň vítězství. Ten, kdo vyhrál, vyjednával nejúspěšněji. Ale je to opravdu tak?

Kdo z vás má problémy vyjednávat na bleším trhu? Kolik z nás se stydí si říct v  o slevu za poškozené zboží či nekvalitní službu? Kolik z nás má zábrany požádat o zvýšení platu nebo o ocenění toho, co jsme vykonali?

Co to vlastně vyjednávání je: vyjednávání (dávat a brát) je proces mezi dvěma nebo více stranami, z nichž každá má své vlastní cíle. A tyto cíle a vyhlídky je potřeba sladit. Proto se obě strany snaží nalézat společnou řeč a dosáhnout dohody ve věci společného zájmu nebo vyřešit konflikt.

Věříme, že efektivní vyjednávání je kvalitní, kontinuální dialog, který zaručuje dlouhodobou kvalitní spolupráci. Abychom v tomto dialogu uspěli. Potřebujeme respekt vůči sobě, vůči svým kolegům a vůči obchodním partnerům.

Pro efektivní vyjednávání je důležité jasně a přesně definovat náš cíl a záměr. Také potřebujeme vědět jaké informace a chování povede k úspěšnému naplnění tohoto záměru a cíle.

JAK ?

  • V průběhu tohoto workshopu vás naši lektoři naučí užívat zásady vyjednávání  win-win. Dozvíte se, jak se na jednání připravit a na co se soustředit v jeho průběhu tak, abyste dosáhli optimální dohody, ze které budou mít obě strany dobrý pocit, která jim přinese spokojenost a také maximální benefit.
  • Naučíme vás získat cit pro empatii, kolegialitu, soudržnost, nadhled, smysl pro humor a cit pro správné načasovaní.  Ukážeme vám, jak definovat svou vyjednávací strategii na základě pozorování a znalosti „partnera“ a jeho chování.
  • Uslyšíte, na co je důležité se soustředit v průběhu interakce, abyste na základě chování a použitých slov maximálně odkryli přístup a ambice druhé strany.
  • Vyzkoušíte si, jak navodit konstruktivní a přátelskou atmosféru a jak správně časovat své reakce a argumenty.
  • Workshop také poskytuje návod, jak postupovat, pokud dohoda mezi stranami nebyla dodržena a hrozí nebo již nastal konflikt.

FORMÁT

4 hodinový interaktivní workshop pod vedením našeho lektora v prostorách klienta, v našem centru nebo v externích prostorách, v průběhu kterého Vás naši lektoři naučí využívat principy win - win vyjednávání.

V průběhu workshopu získáte hlavně praktické zkušenosti jak vyjednávat.

  • Přímý efekt workshopu je zaručený změnou chování, které má přímý dopad na okolí a vztahy v rámci tým a organizace, s obchodními partnery a se společností.

  • Efektem workshopu je vytvoření atmosféry důvěry, dlouhodobě kvalitních a přínosných vztahů s dodavateli, kolegy a klienty.

  • To vede k vytváření úspěšných vztahů na všech úrovních a ve všech vztazích, k získání spokojených klientů a zajištění úspěšného finančního růstu.

Objednávka

Ebook o networkingu zdarma. Mimo jiné v něm najdete i několik rad, jak si zapamatovat jména. A to se jistě hodí každému z nás.