Stress management Plus

Od stresu k lehkosti a dlouhodobě kvalitní výkonu

Proč 'Stres management Plus'?

„Stress management Plus“ je

  • princip řízení našich reakcí na stresové situace podpořený technologiemi (biofeedback, neurofeedback)
  • zaměřený na vyčištění mysli a uvolnění těla velmi jednoduchými, ale účinnými technikami
  • postavený na namotivování klienta, že dokud nepřevezme zodpovědnost za svou spokojenost a radost, tak je závislý na okolí a ztrácí kontrolu nad svým životem

Díky sofistikovaným přístrojům a aplikacím založených na výzkumu komunikace srdce-mozek-tělo je možné převádět naše fyziologické reakce na stres na měřitelné veličiny (např. puls, HRV, tlak, EEG...). Tréninkem se můžeme naučit tyto hodnoty ovlivňovat, a tak dostávat tělo do stavu koherence  (stav synchronizace mezi srdcem, mozkem a autonomním nervovým systémem, který má prokazatelný vliv na mentální, emocionální a fyzickou stránku). A tím si zkvalitňovat pracovní i soukromý život, nezávisle na svém věku.

Jak

Diagnostika. Vyhodnocení, vysvětlení a pojmenování aktuálního stavu.

Nácvik kompenzačních technik – reakce na okamžitý stres & nácvik zvýšené odolnosti vůči stresu

Dlouhodobý/střednědobý/krátkodobý monitoring klienta a nastavení/zopakování nápravných/prohlubujích technik a kroků

Co

Individuální setkání nebo skupinové workshopy/přednášky s případnou následnou individuální intervencí. Velmi se osvědčují i 15minutové ochutnávky v rámci firemních Dnů zdraví.

Volba diagnostických nástrojů volena dle cílové skupiny
Infiniti professional biofeedback, HeartMath Inner Balance, HRV, brainwave

Důležitá informace pro zaměstnavatele

  • V navrhované novele zákoníku práce je navržena nová povinnost zaměstnavatelů předcházet riziku stresu spojeného s prací. Hlavním smyslem novely ZP, která aplikuje nařízení Evropské unie, je především podpořit prevenci, tedy odkrývat příčiny stresu na pracovišti a předcházet tak riziku stresu spojeného s prací.

Cíle:

  • Prevence syndromu vyhoření
  • Zlepšení výkonu a zajištění jeho udržitelnosti
  • Posílení vnitřní rovnováhy a odolnosti
  • Prodloužení doby aktivního a spokojeného život
  • Cena: Pro možnosti spolupráce a cenovou indikaci mě prosím kontaktujte emailem nebo telefonicky.
  • Místo: realizace je možná po celé ČR i SR

Kontakt

AmbitionPro, s.r.o.

Jirečkova 15 170 00 Praha 7

Telefon

+420 774 668 437