Ukázkový seminář zdarma

 • Z jakého důvodu a jak používám NLP ve své praxi
 • Co může dát NLP Vám
 • Jak NLP vzniklo
 • Základní principy jak NLP funguje
 • Ukázka techniky resp. Interakce konzultant - klient

Základní principy fungování NLP v praxi.

S NLP jsem se seznámila jako s úžasným prostředkem, který

 • Zlepšuje komunikaci.
 • Umožňuje poznání sebe sama a tak urychluje hledání správné cesty.
 • Přináší velmi účinné změnové techniky.
 • Je využitelný v marketinguprodeji.

Proto jsem se rozhodla zpřístupnit informace o tom, co může přinést NLP právě pro vás na skupinovém 3 hodinovém semináři zdarma. 

NLP využívám, ale neškolím, proto se při semináři zaměříme na jeho praktické využití.

Přijďte se podívat, vyslechnout tipy a a užít si inspiraci. 

Těším se na Vás,  Romana Musilová

Nejbližší termín : čtvrtek 14.4.2016. od 18 hodin na adrese Jirečkova 15, Praha 7

Objednávka

Neuro Lingvistické Programování

Přemýšlíme o tom, co vidíme a slyšíme. To, o čem přemýšlíme, v nás vyvolává pocity. Naše pocity ovlivňují naše reakce. Reakce se mění v návyky, které určují náš úděl.

     - Bob Gass


 • NLP je prostředkem k nalezení základu a podstaty výjimečnosti.
 • NLP je poznávání toho co se osvědčilo a co funguje. A to nejen u těch, kteří nám jsou inspirací, ale i nás samých.
 • NLP je založeno na hmatatelné zkušenosti. Pracuje s našimi smysly - zrak, sluch, čich, hmat. I proto je tak oblíbené v byznysu.
 • NLP je zatím v České republice poměrně málo rozšířené, ale díky dosaženým výsledkům při aplikaci, se jeho efekt rychle šíří. Pojďme si ho vyzkoušet společně. 

NEURO

Čím více vnímáme a uvědomujeme si proces toho, jak myslíme, tím více flexibility a vlivu na svůj životní úděl máme.

NLP obrací pozornost k našemu mozku a fyziologii. Osvojujeme si různé návyky, přičemž některé jsou pro život nezbytné: jak chodit a mluvit, jak dýchat, jak řídit, jak jezdit na kole, jak jíst, jak se smát a plakat, jak pociťovat vše, co děláme.

Většina návyků má své místo v nevědomé části naší mysli. Některé jsou užitečné, jiné nám neprospívají.

Pokud si budeme lépe uvědomovat, jak myslíme, můžeme se dovědět, jak my sami ovlivňujeme výsledky, jichž v práci a v životě dosahujeme.

Klíč k úspěchu v osobním životě i v byznysu musíme hledat uvnitř sebe samých; pokud poznáme jak myslíme, umožní nám to nalézt odpovědi, které potřebujeme.

LINGVISTICKÉ

Vynikající komunikátoři a leadři zapálí srdce a mysl svých posluchačů.

Slova jsou náš život.

Jazyk je účinným nástrojem. Bohatá komunikace se nachází v samém základu, je esencí motivace a odhodlání. Jazyk, který užíváme, je buďto bránou k učení se a úspěchu nebo naším silným nepřítelem.

Odkazuje k verbálnímu i neverbálnímu jazyku, který používáme ke komunikaci se sebou samými i s druhými lidmi. O tom, co dokážeme vyjádřit, můžeme přemýšlet a dělat to. 

Když mluvíte nebo píšete je důležité používat všechny smysly.

Slova podněcující asociace si lze zapamatovat.

PROGRAMOVÁNÍ

Jsme tím, kým nás činí věci, jež opakovaně děláme. Vynikat není tudíž věc jednání, ale návyku.

Aristoteles

Odkazuje na způsob, jímž vzorce myšlení, jazyka a chování spojujeme dohromady ve snaze dobrat se určitých výsledků - příznivých i nepříznivých.

V životě využíváme různé strategie obdobně tomu, jak počítač využívá program k dosažení konkrétních výsledků. Pokud tyto strategie poznáme a pochopíme, můžeme si vybrat, zda budeme pokračovat v tom co a jak děláme, nebo rozvineme svůj potenciál, pozdvihneme ho na vyšší úroveň a budeme dosahovat ještě lepších, vynikajících výsledků.