Nenásilná komunikace

Nenásilná komunikace vede k zlepšení kvality vztahů a angažovanosti zaměstnanců. Nenásilná komunikace také přispívá k uvolnění lidského potenciálu a jeho využívání pro aktivní realizaci stanovených cílů.

Termíny a ceny otevřených seminářů na období podzim/zima 2016 budou oznámeny do konce července 

Pro firemní semináře volejte 774 668 437

Cena 4hodinového firemního semináře je 20.000 Kč plus DPH. Zahrnuje školicí materiály a závěrečnou zprávu.

Váš úspěch je založen na kvalitě vašeho vztahu s kolegy, se zákazníky a s dodavateli. Do té doby co budete prosazovat pouze své zájmy, rozkazovat a chtít ovládat, jen využíváte moc na základě své expertízy nebo svého postavení ve společnosti.  O akceptované autoritě a vzájemné spolupráci, postavené na nenásilné komunikaci, nemůže být řeč. Až teprve v okamžiku, kdy rozvinete empatii, vnímavost a pochopíte kognitivní procesy ve vašem okolí, začínáte rozvíjet kvalitativní vztah. 

Věříme tomu, že v okamžiku, kdy správně klademe otázky, empaticky nasloucháme potřebám druhého, dochází k vzájemnému respektu a kolegialitě.  Takové chování vedoucího pracovníka vede k novému postoji zaměstnanců, který podpoří realizaci stanovených cílů společnosti. 

JAK ?

  • V průběhu interaktivního workshopu se účastníci naučí navázat kvalitní rapport (soulad), který je v rámci mezilidské komunikace jeden z nedůležitějších faktorů.

  • Pro úspěšné navázaní dobrého rapportu  je nezbytné umět identifikovat tzv. prezentační systémy (zda preferovaně přijímáme informace prostřednictvím zraku, sluchu nebo pocitovým vnímáním) a dokázat se na tento preferovaný prezentační systém naladit.

  • V praxi to znamená začít hovořit stejným jazykem, jaký je uplatňovaný v preferovaném prezentačním systému Vašeho partnera v komunikaci.

  • V rámci workshopu, který je organizovaný formou „role plays“ si účastníci sami vyzkoušejí vzorce chování a komunikace, které zlepšují a zefektivňují komunikaci a tak vytvářejí pevnější vztahy mezi komunikujícími stranami.

  • Naučíme Vás, jak začít aktivně naslouchat potřebám toho druhého a jak správně klást otázky, které povedou ke zjištění zájmů a cílů druhé strany. Pomocí cvičení se zároveň naučíte flexibilně měnit / přizpůsobovat své vlastní chovaní tak, aby vedlo k nenásilné komunikaci.

  • Každý z účastníků obdrží i mezinárodně osvědčený školicí materiál, s nímž účastníci aktivně pracují v průběhu workshopu.

FORMÁT

4 hodinový interaktivní workshop pod vedením našeho lektora v prostorách klienta, v našem centru nebo v externích prostorách.
V průběhu workshopu získáte hlavně praktické zkušenosti jak nenásilně komunikovat ve skupině, týmu nebo v rámci dialogu tak, abyste nevyvolávali defenzivní reakce, ale naopak vytvořili atmosféru interakce a rovnocenné komunikace.

  • Nenásilná komunikace vede k zlepšení kvality vztahů a angažovanosti zaměstnanců.

  • Nenásilná komunikace také přispívá k uvolnění lidského potenciálu a jeho využívání pro aktivní realizaci stanovených cílů.

Objednávka

Ebook o networkingu zdarma. Mimo jiné v něm najdete i několik rad, jak si zapamatovat jména. A to se jistě hodí každému z nás.