MentalScan Platforma

Online third generation management performance tool

 • Making personal, leadership and organizational development measurable and transparent
 • Leading clear milestones within your organization
 • Driving the realization of your business objectives
 • Getting your goals and results by developing the human factor
 • Result driven high impact workshops and interventions uniquely combined with advanced online measurement tools

Jak se mohu dozvědět více?

Také máte pocit, že při plánování a samotné realizaci organizačního rozvoje je stále co zlepšovat? Ten pocit je správný, a to nejen díky neustálým růstovým očekáváním akcionářů, majitelů a centrál. Byznysová realita totiž ukazuje, že:

 • Plány pro organizační rozvoj jsou na postavené na „makro“ úrovni.
 • Podle renomovaných autorů knih o change managementu, leadershipu a organizační efektivitě (Arend, J. Ardon a Chris Argyris )vycházejí plány organizačního rozvoje hlavně z kontrolovanosti a realizovatelnosti.
 • Stanovené strategie, systémy, struktury a záměry jsou následně zakotvené v KPI´s a tvoří část celkového plánu organizace. To je samozřejmě nutné a důležité, ale samo o sobě to není dostačující.
 • V každodenní praxi – na „mikro“ úrovni – je často pozorován implementační gap a nekonzistentnost (Keller a Aiken, McKinsey), který snižuje schopnost realizace stanovených plánů organizace.

Co tedy chybí?

 • Často chybí vize a postupy pro řízení rozvoje „human faktor“ a převádění firemních ambicí a strategií do každodenní praxe (mikro úroveň) s využitím pochopení postojů a chování lidí. Pokud nejsou cíle promítnuty do jasných kroků a konkrétního chování a jednání týmů a jednotlivců v nich, tak mají malou šanci na úspěch. Jak říká i Jack Welch: „Maximalizace hodnoty pro akcionáře není strategie, která by Vám řekla, co máte dělat, když přijdete každý den do práce.“
 • Chybí konkrétní představa ´jak na to´, mnohdy nejsou definované podmínky a zdroje, přestože vstupy a výstupy jsou definovány naprosto precizně.
 • Dále bývá podceňovaná potřeba kapacitní i finanční investice do pochopení a rozvoje „human faktoru“.

 

Jak tento implementační gap překlenout?

MentalScan je nástroj, který Vás jako manažera  podpoři v tom JAK překlenout tuto implementační propast mezi ambicemi postavenými na „makro“ úrovni a „mikro“ úrovní každodenního chování. Chování a jednání nejen vašeho, ale i vašeho týmu. Jeho přínos je v pojmenování současného stavu „human faktoru“ a nabídce nástrojů k jeho rozvoji a monitoringu tohoto rozvoje.

Přijďte na dvouhodinovou přednášku (zdarma) nebo si vyžádejte další inforamce, jak s využitím  MentalScan platformy může vaše organizace předvídatelně dosahovat svých obchodních a strategických cílů díky pochopení a cílenému rozvoji „human faktoru“.

Proč chtít více informací:

 • Dozvíte se, co vnímáme pod pojmem „human faktor“
 • Fungování a možnosti tohoto unikátního management performance nástroje třetí generace Vám představíme na konkrétní případové studii z praxe.
 • Potkáte se zajímavými lidmi

Chci dostávat novinky o MentalScan

Respektujeme vaše soukromí a nikdy vám nebudeme posílat spam.

Objednávka

Ebook o networkingu zdarma. Mimo jiné v něm najdete i několik rad, jak si zapamatovat jména. A to se jistě hodí každému z nás.