Letní akce

Využijte letní období a naberte vítr do plachet. V rušném podzimu a při na bilancování na konci roku jako když ho najdete.

FIRST MINUTE

 • Rozhodnost
 • Plánování
 • Úspora

Cenové zvýhodnění 1+1 

Akce dva účastníci za cenu jednoho platí pro přihlášky na skupinové semináře pořádané do konce roku 2015, objednané do 31.8. 2015 a uhrazené do 13.9.2015.

 

HOGAN testování

 • Poznejte lépe co o Vás říká Vaše okolí
 • Na čem můžete stavět
 • S čím je nutné pracovat, aby Vaše chování nehrálo proti Vám
 • Dopady zátěžových situací na Vaše jednání

Online test + zpětná vazba 90 minut za 1.950 Kč + DPH

Jaký je typický přístup člověka k práci a interakci s ostatními? Na jaké silné stránky se člověk může spolehnout v rámci svého výkonu?

Světlá stránka osobnosti – to, co vidíme, když lidé ze sebe vydávají to nejlepší.

Hodnocení osobnosti je rychlý, objektivní a zároveň efektivní způsob, jak vybrat a rozvíjet klíčové zaměstnance.

Dotazník HPI je standardem v rámci hodnocení osobnosti ve vztahu k pracovní výkonnosti. Hluboce zakořeněné lidské vlastnosti měřené dotazníkem HPI ukazují, jak lidé přistupují k práci a interakci s ostatními.

ŠKÁLY DOTAZNÍKU HPI

Stabilita: sebevědomí, sebedůvěra a vyrovnanost pod tlakem

Sebeprosazování: iniciativa, soutěživost a ochota přebírat vůdčí roli

Sociabilita: extraverze, společenskost a potřeba sociální interakce

Kooperativnost: takt, vnímavost a schopnost udržovat vztahy

Systematičnost: sebedisciplina, odpovědnost a svědomitost

Zvídavost: nápaditost, zvědavost a kreativní potenciál

Učenlivost: orientace na výsledek, snaha zůstat informovaný o obchodních i technických otázkách

MENTAL SCAN měření

 • Váš charakteristický styl myšlení
 • Strategie, které používáte
 • Hodnoty, které jsou pro vás důležité

Online test + zpětná vazba 90 minut za 2.750 Kč + DPH

Výsledný přehled vám pomůže si lépe uvědomit vaše užitečné či méně užitečné strategie, které v daném kontextu máte tendenci používat. Následně můžete sami nebo s koučem či poradcem pracovat na změnách neužitečných vzorců nebo posílení těch, které jsou vám prospěšné.

Unikátností měření Mental Scan je, že měří tendence k chování v individuálně specifikovaném kontextu. Jako příklad lze uvést

 • Úspěšné vedení obchodního týmu
 • Rychlá a citlivá adaptace do nového prostředí
 • Jasná a srozumitelná komunikace vůči týmu

Metaprogramy a kritéria v Mental Scan

Test měří v podstatě dvě věci: metaprogramy (styl myšlení) a kritéria (hodnoty). Jinými slovy Mental Scan měří, jak lidé přemýšlí a co je pro ně důležité. Metaprogramy nepopisují to, co si někdo myslí, ale jak přemýšlí. Ve výsledném reportu  je popsaných dvanáct setů metaprogramů, které Mental Scan  změří a kategorie, ve kterých jsou kritéria umístěná.

Kritéria

Kritéria jsou hodnoty. Kritéria indikují, co někdo považuje v daném – určitém kontextu za důležité. Metaprogramy lze chápat jako způsob, kterým lidé řídí svá kritéria.

Graves model

Aby bylo možné charakterizovat kritéria - hodnoty, používáme model Graves, variace, která je známá jako "Spiral Dynamics ®".