Jak zjistím, zda moje odměna odpovídá trhu | Jak si říci o zvýšení platu

Článek číslo 2. z pětidílné série.

V předchozím dílu jsme si řekli, že finanční rovina sice není to jediné, proč každé ráno vstaneme a jdeme do práce, ale hraje důležitou roli. Pokud jste si udělali inventuru všech 4 úrovní, možná Vám vyšlo, že v této úrovni cítíte určitou nespokojenost. Nebo byste ji třeba jen chtěli víc prozkoumat víc, prostě z pocitu, co kdyby…

Výše mzdy je citlivé téma, mnoho pracovních smluv dokonce zavazuje k tomu, že se tato informace nesmí s nikým sdílet. V ideálním světě probíhá mezi podřízeným a nadřízeným na téma výše mzdy otevřená a průběžná diskuse. Nejen o její výši, ale také o možnostech a podmínkách růstu, spolu s argumenty. Kolik z nás však žije v „ideálním“ světě? Někdy za slabší nebo dokonce nulovou komunikací stojí neznalost klíčových argumentů, někdy si může být šéf vědom toho, že to, co Vám firma platí, není úplně konkurenční. A jistě bychom našli další možnosti. O to je důležitější, abyste Vy sami, než se rozhodnete pustit do akce s nadějí na úspěch, měli v ruce co nejvíce informací.

V první řadě je dobré vědět, zda to, za co jste nyní zodpovědní a hodnoceni, odpovídá tomu, co je popsáno ve Vašem popisu práce i názvu vaší pozice. Je dobré mít zmapovanou interní situaci/zvyklosti a stav na trhu práce. Interní informace buď máte odpozorované, nebo můžete požádat o pomoc HR či kolegy, kteří dobře znají firmu. Řadu cenných informací se také můžete dozvědět od lidí, kteří z firmy odešli. Často už nejsou tak loajální a pustí nějakou informaci; jen buďte opatrní ve vyhodnocování toho, co se dozvíte, ne každý odchází v dobrém. Snažte se tedy shromáždit informace:

 • Panuje ve firmě otevřenost ohledně odměňování, nebo je to spíše „tabu“ téma?
 • Jakou má firma mzdovou strategii? Platí na úrovni trhu či pod/nad? Týká se to všech pozic stejně? Jsou firmy, které o tomto otevřeně hovoří a mají nastavené postupy, jak porovnávají mzdy a komunikují výstupy. Toto někdy bývá v různé míře detailu a závaznosti i popsáno v metodikách. Jejich přístupnost bývá také různá. Na druhou stranu, kdo se nezeptá, tak se určitě nic nedozví. A také je spousta firem, kde se o tom otevřeně nemluví, ale všeobecně se ví, zda platí na úrovni s trhem či jinak.
 • Přísluší ke jménu pozice „grade“, kde se nachází ve struktuře a jaké je k němu platové rozmezí?
 • Jak je ve firmě rozvinutý performance management a nakolik se při rozdělování odměn resp. navyšování platu přihlíží k Vašemu výkonu?
 • Probíhá navyšování platu pravidelně o stejná % pro všechny, nebo se přihlíží k výsledkům, době trvání zaměstnání atd?
 • Je nějaké období, kdy se typicky řeší zvyšování platů? Pokud se totiž rozhodnete žádat o navýšení mimo toto období, jsou dobré argumenty o to důležitější.
 • Kdo ve firmě rozhoduje o výši platu? Rozhoduje o tom pouze Váš manažer, nebo poté, co přesvědčíte jeho, musí přesvědčovat někoho dalšího?
 • V jaké kondici se nachází firma a odvětví, ve kterém Váš zaměstnavatel podniká?

Ze všech těchto informací se snažte poskládat kompletní a co nejobjektivnější obrázek zvyklostí ve firmě. Nezapomínejte však na kritické myšlení a neprojektujte si do obrázku to, co byste tam chtěli vidět.

Současně se zkoumáním interních zvyklostí můžete začít zkoumat pracovní trh. Abyste neporovnávali hrušky s jablky, nejdříve si zjistěte, zda se vaše pozice jmenuje stejně i v jiných firmách a/nebo v jiných odvětvích, případně jaké jsou další obvyklé názvy. Je to pozice, která má víceméně standardní agendu a zodpovědnosti, nebo je agenda hodně specifické firma od firmy?

Pak můžete vyrazit na informační lov na internet mezi profesionály, kteří pomáhají s náborem lidí, a mezi známé, kteří mají k těmto informacím přístup. Pro určité pozice může být samozřejmě zajímavé čerpat informace i ze zahraničních zdrojů, jen buďte obzvlášť opatrní při jejich interpretaci a zasazení do lokálního kontextu.

 • Bezplatné internetové zdroje
  • Jobs.cz, monster.cz , Linkedin a jiné portály – u mnoha pozic najdete platové rozmezí. Pokud není uvedeno, můžete zavolat či zareagovat a zjistit více. Touto aktivitou si také dobře ověříte, jak velká je poptávka po Vaší profesi.
  • Hays.cz pravidelně zveřejňuje poměrně přesné platové průzkumy, stejně tak Grafton.cz. Průzkum Graftonu je hodně detailní, není však přístupný pro všechny, ale jistě si svou cestu najdete.
  • Informační systém o průměrném výdělku – https://www.ispv.cz (výsledky šetření/aktuální). Data ze statistického úřadu podle odvětví, nerozlišuje pozice.
  • Různé oborové ročenky, ekonomické články a časopisy se začátkem roku předhánějí s články na toto téma, hledejte v nich vždy i zdroje, ze kterých čerpají.
  • Platy.cz –zde musíte nejprve zadat svůj plat, pak se dozvíte, jak jsou na tom stejné pozice v regionu. Výsledky jsou tak správné, jak je tam předchozí účastníci průzkumu zadali… takže buďte opatrní v závěrech.
 • Headhunteři a recruiteři Vás mohou velmi kvalifikovaně informovat, jak to na pracovním trhu s Vaší zkušeností a očekáváním vypadá. Citlivě zvažte, nakolik budete otevření v tom, že zatím pouze mapujete trh, nebo zda se se ucházíte o konkrétní pozici. Čím kvalitnější informaci chcete dostat, tím větší upřímnost a otevřenost je nutná i z Vaší strany. Headhunter spíš ocení informaci, že oťukáváte terén, než když s Vámi bude počítat jako se seriózním kandidátem. Navíc u některých pozic (většinou výše ve firemní hierarchii) se výše odměny neřeší v úvodní fázi „namlouvání“. Správně zvoleným přístupem nejenže se dozvíte co potřebujete, ale můžete s tímto profesionálem navázat dobrý vztah, který se Vám bude hodit, až se pro změnu opravdu rozhodnete.
 • Známí, bývalí kolegové, kteří si již podobný průzkum dělali nebo přímo šéfují podobným pozicím, jakou zastáváte vy, Vám svými podněty mohou pomoci si poskládat puzzle dohromady. Tato skupina bývá často velmi podceňovaná, ale když se dobře zamyslíte, kdo by Vám mohl jaké informace poskytnout, a když se dobře zeptáte, jsem si jista, že budete mile překvapeni. A ještě se setkáte s lidmi, které jste třeba dlouho neviděli J

Ani po sebelepším průzkumu jistě nezískáte jedno konkrétní číslo, ale spíš platové rozmezí. Rozmezí bude tím širší, čím výše ve firemní hierarchii stojíte, případně jaké další finanční složky odměny dostáváte. Je čas porovnat si to s tím, kolik je vaše finanční ohodnocení nyní, přihlédnout k tomu, co jste zjistili o interním přístupu, a rozhodnout se, zda si půjdete říci o vyšší mzdu. K tomuto rozhodování jistě přispěje i vaše spokojenost na pozici a ve firmě, to, jak se rozvíjíte či nerozvíjíte, a nakolik Vás tato práce naplňuje.

A všechny získané informace zabalit a prezentovat tak, abyste dostali přidáno? Jinými slovy, jak se připravit na schůzku se šéfem? O tom bude třetí článek, který vyjde 11.1.

Romana Tichá

P.s.: A proč Vám téma „Jak si říct o lepší peníze“ servíruji takto postupně a doporučuji Vám solidní přípravu? Tím, jak celé téma odměny za práci prozkoumáváte z různých úhlů, tomuto procesu odebíráte emoční náboj. Vnímáte ho racionálněji, protože že do svého přemýšlení zapojujete prefrontální kortex mozku. Také svému nadřízenému poskytujete důvody, o kterých je nucen přemýšlet a nereaguje tak pouze z pozice potenciální hrozby. Tím máte situaci více podle kontrolou a máte větší šanci z ní vytěžit maximum.

P.p.s.: Nechcete přijít o další článek? Staňte se fanoušky mé stránky na facebooku nebo se přihlaste k odběru novinek.

Komentáře