Inspirovat

Workshop inspirace bude mít přímý dopad na vaši kreativitu, což je jedním z kroků k úspěšné spolupráci. Osvojíte si aktivní přístup podporování druhých při dosahování cíl v souladu s vlastními potřebami. To vám umožní přístup ke zdroji kolektivní tvořivosti. Tento proces spolupráce povede k závazku a k vnitřní motivaci dostát svým slovům a vědět proč.

Termíny a ceny otevřených seminářů na období podzim/zima 2016 budou oznámeny do konce července 

Pro firemní semináře volejte 774 668 437

Cena 4hodinového firemního semináře je 20.000 Kč plus DPH. Zahrnuje školicí materiály a závěrečnou zprávu.

Inspirace – slovo, které nás provází od školy, kde jsme se s ním setkávali hlavně v hodinách literatury, výtvarné nebo hudební výchovy. Nejdříve jsme byli vedeni k tomu, že inspirace přichází zvenku, že na základě externích podnětů můžeme být k něčemu nebo něčím inspirováni. Postupně jsme možná začali zjišťovat, že jsme my sami pro někoho inspirací. Ať už na základě našeho chování, působení, toho co z nás vyzařuje nebo našich úspěchů.

Podle vědeckého výkladu vnímáme v běžné lidské komunikaci slovo inspirace nejčastěji jako podnět, myšlenku nebo nápad. Tyto mohou být původní nebo odněkud převzaté („inspiroval se u XY“). Může to znamenat také okruh myšlenkového vlivu, působení nebo školy („myslitelé hegelovské inspirace“), autorů či věcí, které podněcují naši tvořivost, případně motivaci a chuť se zapojit. Říkáme, že jsou pro nás inspirativní.

Věříme, že inspirace nás vlastně provází po celou dobu úspěšného projektu, který začíná inspirativním rámcem – kontextem. Je to projekt, končící cílem, ve který věříme, cílem, který bychom chtěli se vší vervou a nadšením uskutečnit.

Stručně řečeno, chceme říct naše "ano" procesu, který nás jako jedince, tým nebo organizaci čeká.  Jakmile si uvědomíme, že máme co do činění s kolegy, zákazníky a dalšími manažery, je třeba si vyjasnit, co se děje v tomto kontextu. V rámci řízení je například zajímavé podívat se na vztah manažera s jeho prostředím. Co tento vztah určuje? Jeden z důležitých faktorů je míra důvěry.  Pokud se nepodaří nastolit důvěru, riskujeme vzájemný odstup. Vzniká tím zvýšené riziko neporozumění, které má inhibiční účinek na úspěšnou realizaci projektu.

JAK ?

  • Tento workshop je převážně interaktivní a účastníci se naučí, jak ve vzájemném dialogu postupovat tak, aby byla vzájemná spolupráce úspěšná. Naučí se, jak poznávat různé názory a zájmy.

  • Účastníci uvidí a procvičí si, co je to aktivní, ale také reaktivní přístup. Dojdou k poznání, jak společně uvažovat a jak se chovat tak, aby to přineslo inovativní řešení.

  • Tento proces spolupráce vede k závazku a souladu (commitment) se sebou samým, s týmem i se společností.

  • Ukážeme, jak dospět k vlastní vnitřní motivaci, jejímž prostřednictvím dostojíte svým slovům, protože budete vědět, proč to všechno děláte.

  • Na tento workshop přímo navazuje workshop Ambice a cíle a Outcome model.

FORMÁT

4 hodinový interaktivní workshop pod vedením našeho lektora v prostorách klienta, v našem centru nebo outdoor.
V průběhu workshopu získáte hlavně praktické zkušenosti jak nenásilně ve skupině, týmu definovat a pojmenovat to CO, KDO a PROČ ho inspiruje. A hlavně jaký dopad má tato inspirace na nás, naše prostředí a hlavně na naši komunikaci s  okolím při snaze o dosažení našich snů, tužeb a cílů.

Každý z účastníků obdrží mezinárodně osvědčené studijní podklady, se kterými se v průběhu workshopu aktivně pracuje.

  • Workshop inspirace bude mít přímý dopad na vaši kreativitu, což je jedním z kroků k úspěšné spolupráci.

  • Osvojíte si aktivní přístup podporování druhých při dosahování cíl v souladu s vlastními potřebami. To vám umožní přístup ke zdroji kolektivní tvořivosti.

  • Tento proces spolupráce povede k závazku a k vnitřní motivaci dostát svým slovům a vědět proč.

Objednávka

Ebook o networkingu zdarma. Mimo jiné v něm najdete i několik rad, jak si zapamatovat jména. A to se jistě hodí každému z nás.