Collective Discovery

Díky měřitelným a graficky znázorněným výsledkům můžete ihned začít s výstupy pracovat ihned po workshopu. Budete vědět, kam přesně zaměřit úsilí a pozornost pro úspěšné dosažení cíle /ambice při nižších nákladech na change management. To vše s pozitivním dopadem na motivaci zaměstnanců a firemní kulturu.

Termíny a ceny otevřených seminářů na období podzim/zima 2016 budou oznámeny do konce července 

Pro firemní semináře volejte 774 668 437

Cena 4hodinového firemního semináře je 20.000 Kč plus DPH. Zahrnuje školicí materiály a závěrečnou zprávu.

Jak mohu jako vedoucí pracovník a leader zvětšit svůj vliv?

Co potřebuji k tomu, abych byl/a úspěšný/á? Jak zjistím dopady mého chování na výkonnost a rozvoj mého týmu?

Jak zvládnu stále rostoucí očekávání? Jaké rozvojové možnosti k realizaci ambicí mohu využít pro sebe a pro svůj tým?

Pokud budete dělat to, co jste dělali dosud, budete také dostávat to samé, co jste dosud dostávali. Předpokladem úspěchu je schopnost určit, jaké chování organizaci a/nebo týmu pomůže k dalšímu rozvoji a výkonnosti. Zkušenost ukazuje, že pokud se spolu se svým týmem na chvíli zastavíte, podíváte se na svou každodenní činnost společně a z jiné perspektivy, pak dostanete rychlou a přesnou informaci o tom, kde vás tlačí bota, co byste ještě potřebovali rozvinout a zefektivnit.

Workshop Collective discovery přistupuje k vedení jako k procesu od roztříštěnosti k jednotě. Věříme, že proces, při kterém členové skupiny dochází ke vzájemnému propojení, k inovativní spolupráci (´Lidé podporují to, co sami vytvořili´) nás nakonec přivede k vynikajícímu výkonu.

Na praktické úrovni, je to schopnost zapojování druhého do procesu dosahování společných cílů. Dostáváte odpověď na otázku jak vést lidi určitým směrem (k cíli, k výsledku, k pochopení,…), jak podpořit a převést ambice do vhledu, postoje a chování lidí v rámci každodenní praxe, které povedou k realizaci strategických cílů. 

JAK ?

  • Během workshopu se seznámíte s předpoklady kvalitního vůdcovství, jak je měřit a jak s nimi pracovat, aby byl výsledný efekt vaší role vedoucího pracovníka maximální. K tomu slouží seznámení se se vzorcem pro výpočet  dopadu/efektu spojení lidského faktoru a stylu řízení:

    Dopad/efekt = Inspirace  x  Ostatní / Sám  x  Kreativita  x  Doručení/Dodání.

  • Náš lektor zaměří vaši pozornost na to, kde výsledky vznikají tj. do oblasti chování, díky kterému je/není výsledků dosahováno. Dozvíte se, jak je naše chování a chování týmů podmíněno osobními hodnotami, stylem myšlení, ambicemi a touhami každého jedince. Na základě tohoto poznání začnete zjišťovat, jak váš tým efektivněji řídit, motivovat a dosahovat tak kvalitních výsledků a řešení již vzniklých problémů.

  • Díky interaktivnímu formátu workshopu se naučíte propojit lidský faktor a zásady řízení také v návaznosti na fázi rozvoje, ve které se nacházíte vy, váš tým a organizace.

  • Každý z účastníků obdrží mezinárodně osvědčené studijní podklady, se kterými se v průběhu workshopu aktivně pracuje.

FORMÁT

Uzavřený firemní seminář nebo otevřený seminář dle vypsaných termínů.

4 hodinový interaktivní workshop za účasti vedení společnosti nebo nadřízené úrovně managementu ve vašich prostorách nebo v našem centru.  V praxi se osvědčilo zařazení tohoto workshopu do programu firemních ThinkTank aktivit, brainstormingů zaměřených na tvorbu strategie nebo na definici akčních plánu či strategických projektů.

  • Díky měřitelným a graficky znázorněným výsledkům můžete ihned začít s výstupy pracovat ihned po workshopu.

  • Budete vědět, kam zaměřit úsilí a pozornost pro úspěšné dosažení cíle /ambice při nižších nákladech na change management.

  • To vše s pozitivním dopadem na motivaci zaměstnanců a firemní kulturu.

Objednávka

Ebook o networkingu zdarma. Mimo jiné v něm najdete i několik rad, jak si zapamatovat jména. A to se jistě hodí každému z nás.