Co nás pohání? |Dosažení cíle nebo zabránění problému

Je tu  další díl seriálu na téma „Jak myslíme, že děláme věci, tak jak je děláme“, který se věnuje poznávání vybraných vzorců stylů myšlení tzv. metaprogramů. Pokud jste propásli první dva díly, najdete je na mém blogu zde.

Jak se Vám při čtení tohoto seriálu daří představovat si sami sebe v konkrétních situacích (kontextu)? Možná jste při čtení minulého dílu vnímali, že v jednom kontextu myslíte proaktivně, zatímco v jiném jsou vaše tendence spíše reaktivní? To je naprosto obvyklé, klíčové je si to uvědomovat a následně s tím správně pracovat. Až v momentě, kdy je preference jednoho stylu natolik silná, že brání realizaci vašich plánů, může být užitečné zapracovat na změně. Ano, i metaprogramy je možné cílenou intervencí změnit.

Metaprogram 2: SMĚREM K | SMĚREM OD

Zamyslete se na nějakým cílem, který jste si pro sebe stanovili. Může být krátkodobý i dlouhodobý, osobní či pracovní. Vnímejte, jak o něm uvažujete. Představujete si, jaké to je ho dosáhnout, co vidíte, slyšíte, co pociťujete? Nebo si uvědomujete, co Vám brání ho dosáhnout a co nechcete? Chcete být zdraví nebo nechcete být nemocní?

Na první pohled možná necítíte zásadní rozdíl, ale dopad rozdílného stylu myšlení Směrem K | Směrem OD je velmi významný. Pojďme se proto podívat na to, co nás motivuje k tomu vyvinout nějakou akci v rámci definovaného kontextu. Chcete dosahovat cílů, dávat góly nebo je Vaše myšlení řízeno vidinou vyhnutí se problému či bolesti?

Tento metaprogram se také někdy pojmenovává jako „cukr a bič“ nebo   „mrkev a hůl“

Směrem K

Obrázek panáčka – útočníka

Lidé, u nichž převládá myšlení ve stylu Směrem K jsou zaměření na dosahování cílů, snadno si stanovují priority, mívají však problémy s rozpoznáním problému.

Chtějí dávat góly, ne chytat v bráně.

V práci si budou užívat pozice obchodníků, business developerů, projektových manažerů, tj. pozice které mají jasné budoucí cíle, ve kterých mohou dosahovat nových milníků a dokončovat projekty. Budou úspěšní tam, kde je oceňováno dosahování cílů, při kterých je akceptována přiměřená míra rizika. V kultuře, která je silně kontrolovaná a orientovaná na vyhýbání se problémů a risku se budou cítit frustrovaně a pod stresem.

Tento metaprogram se často vyskytuje v kombinaci s metaprogramem proaktivní.

Jak je poznáte?

Lidé se silnou Směrem K  preferencí vědí, co chtějí dosáhnout. Pokud se jich zeptáte na jejich ambice a cíle snadno vám je popíší. Mohou, ale také nemusí mít budoucí cíl rozložený do časového sledu a stejně tak možná ještě ani neznají cestu, jak se k němu dostat. Hodně se ptají a sami mluví o zítřku, příštím týdnu či budoucích měsících než se zabývat minulostí.

Verbální projev:

 • Lingvisticky pozitivní formulace vět
 • Dosáhnout
 • Nastavit cíle, indikovat přání
 • Včetně, zapojit
 • Co chci = positivně formulováno
 • Výsledek
 • Dostávat, mít

Neverbální projev: Vzpřímený, protáhlá páteř, hrudník nahoru, fokus vpřed, gestikulace vpřed, oči do budoucna.

 

Směrem OD

Obrázek panáčka – brankáře

Člověk, u něhož v daném kontextu převládá metaprogram Směrem OD je zaměřen na řešení problémů, vidí, co by se mohlo pokazit, má obtížnosti se stanovením priorit.

Lidé s preferencí stylu myšlení Směrem OD jsou opatrní, myšlenky směřují k tomu, čemu je dobré se vyhnout. Jejich cílem je prevence; vyhnutí se se bolesti. Cítí se dobře, pokud mají pojmenovaný problém, protože věří, že pak se mu mohou vyhnout. Dumají nad problémy, těžkostmi a promýšlejí černé scénáře. Mají poměrně pesimistický pohled na to, co přinese další den, očekávají hlavně těžkosti. Těší je řešit problémy. Tento metaprogram se často vyskytuje spolu s metaprogramem reaktivní.

Jsou to brankáři, nepotřebují dávat góly, jejich cílem je žádný gól nedostat.

V práci se realizují tam, kde se od nich očekává vytváření pravidel a norem, jak se vyhnout problémům, jak vytvářet bezpečné podmínky na pracovišti. Budou úspěšní ve vytváření a plnění nápravných plánů, právních doporučení, byrokratických plánů. Necháte-li je vést projekt, který je v problému nebo jehož cílem je vyhnout se problémům, dáte jim tu nejvyšší motivaci. Nebudou se cítit dobře v prostředí, které podporuje vyšší míru rizikových projektů a kde je očekávána vysoká míra iniciativy a proaktivity.

Nadchnete je tím, že jim nastavíte jasné hranice, dáte jim sepsaná pravidla, strukturu a normy. Cítí se dobře, pokud znají veškeré možné nástrahy. Potřebují se cítit bezpečně a jistě ohledně budoucnosti, a to i v případě, že výhled není pozitivní. Dává jim to pocit, že se mohou připravit.
Nemají rádi překvapení, nejistotu, rizika a lidi, kteří nedodržují pravidla. Upřednostňují raději více pravidel než žádná.

Jak je poznáte?

Lidé se stylem myšlení Směrem OD  vždy vědí, čemu se chtějí vyhnout, co nechtějí. Pokud se jich zeptáte na jejich cíle a ambice, je velmi pravděpodobné, že vám spíše popíší, co nechtějí, aby se stalo. Mají problémy popsat, čeho chtějí dosáhnout. V konverzaci se zaměřují na negativní zkušenosti a situace a potenciální budoucí problémy.

Verbální projev:

 • Lingvisticky negativně formulované věty
 • „Uvaděč“ problémů
 • vyhýbání se, che jít směre od ne, bez, méně (všechno negativně formulováno)
 • Co už nechci, čemu se chci vyhnout
 • S výjimkou
 • Chce být volný od něčeho

 

Jak jste na tom vy v kontextu, ve kterém se sledujete? Jste spíše brankáři nebo útočníci?

Všimli jste si někdy člověka, který, když při jednání něco navrhujete, upíná pohled na někoho, od něhož očekává souhlas? Obrací se na někoho, na jehož zpětnou vazbu a uznání spoléhá. Takto jedná člověk, který má Externí referenční rámec. Člověk zaměřený na Interní referenční rámec má svůj vlastní vnitřní metr, s jehož pomocí zjišťuje, jak si v dané situaci vede. A tomuto metaprogramu se budeme věnovat příště.

Komentáře