Ambice a cíle

Jasně definované a sladěné osobní a firemní ambice vedou k vyšší motivaci zaměstnanců, kteří mají chuť do práce, navzájem se podporuji a spolupracují. Zaměstnanci pak naplno využívají svůj lidský potenciál a společně tvoří excelentní organizaci, která plní své plány a realizuje výsledky.

Termíny a ceny otevřených seminářů na období podzim/zima 2016 budou oznámeny do konce července 

Pro firemní semináře volejte 774 668 437

Cena 4hodinového firemního semináře je 20.000 Kč plus DPH. Zahrnuje školicí materiály a závěrečnou zprávu.

Místo: Jirečkova 15, Praha 7 nebo Klimentská 50, Praha 1 (bude upřesněno)

Martin Luther King mluvil v svém projevu o tom, že má sen. Což znamená, že si dokázal vizualizovat budoucnost, která se lišila od jeho současnosti, aniž by se nechal omezit chaosem běžného dne. V okamžiku, kdy jsme zavaleni každodenní operativou a jsme primárně zaměřeni na hašení problémů a řešení urgencí, nastává v organizaci stagnace. Organizace pouze přežívá a zaměstnanci se řídí svými, často skrytými, agendami.

Lidé podporují to, co sami vytvořili. Prvním krokem rozvoje organizace je dovolit si společně toužit, snít, vizualizovat a definovat to, co vlastně chceme, co jsou naše ambice a co jsou naše cíle.

Následně je třeba tyto sny a ambice převést do konkrétních realizovatelných plánů s využitím talentů a kompetence zaměstnanců.

My věříme, že společně jasně definované osobní a firemní ambice a cíle, s kterými se zaměstnanci ztotožňují a podporují jejich realizaci, vedou k rozvoji, růstu a dlouhodobé kontinuitě organizace. Organizace pak předvídatelně plní své měřitelné cíle a její zaměstnanci jsou motivovaní a spokojení.

JAK ?

  • Interaktivní workshop umožňuje jeho účastníkům, aby si začali uvědomovat, jak důležité je v rámci vlastního osobního a profesionálního rozvoje nezapomínat toužit a snít. Ukážeme Vám, jak jsou naše touhy a sny důležité pro definování našich ambicí. 
  • V rámci workshopu se naučíte verbalizovat svoje ambice; pro sebe sama, pro svůj tým a pro organizaci.  Zároveň se naučíte velmi strukturovaně pracovat s tím, jak pojmenované ambice napojit na konkrétní cíle. V ten moment budete připraveni je začít zhmotňovat do měřitelných výsledků.
  • Také si vysvětlíme význam vzorce: Ambice x Cíle x Plány x Strategie a jeho dopad do firemní strategie a plánů.
  • Interaktivní workshop je vedený tak, aby byla vytvořena atmosféra bezpečí a respektu. Taková atmosféra nastartuje důvěru, která lektorovi umožní spustit otevřený dialog, ve kterém se každý účastník může vyjádřit a ptát.
  • Výsledky a podněty z workshopu budou zpracovány v závěrečné zprávě spolu s poznatky a doporučeními ze strany lektorů.

FORMÁT

Uzavřený firemní seminář nebo otevřený seminář dle vypsaných termínů.

4 hodinový interaktivní workshop za účasti vedení společnosti nebo nadřízené úrovně managementu ve vašich prostorách nebo v našem centru.  V praxi se osvědčilo zařazení tohoto workshopu do programu firemních ThinkTank aktivit, brainstormingů zaměřených na tvorbu strategie nebo na definici akčních plánu či strategických projektů.

  • Jasně definované a sladěné osobní a firemní ambice povedou k vyšší motivaci zaměstnanců, kteří mají chuť do práce, navzájem se podporuji a spolupracují.
  • Zaměstnanci dokáží naplno využívat svůj lidský potenciál a společně tvoří excelentní organizaci, která plní své plány a realizuje výsledky.

Objednávka

Ebook o networkingu zdarma. Mimo jiné v něm najdete i několik rad, jak si zapamatovat jména. A to se jistě hodí každému z nás.