Profesionální kouč pro každou fázi Vaší kariéry

"Nejlepší čas zasadit strom byl před 20lety. Druhý nejlepší čas je teď."   čínské přísloví

 

S lídry, manažery, obchodníky a seniorními specialisty z korporátních společností i středních či menších firem spolupracuji na jejich profesním rozvoji již více než osm let. Podpořím Vás při plnění důležitých úkolů, zásadních rozhodnutích v profesní oblasti a náročných transformacích. Jednoduše při realizace změn, které jste buď již sami iniciovali nebo je od Vás očekáváno dodání takových výsledků, které změnu vyžadují.

Koučuji na základě znalostí o mozku a aplikované neurovědě. "Brain-based" koučovací výcvik, akreditovaný Mezinárodní koučovací federací, jsem absolvovala u Neuroleadership Group. 

Jsem členkou ICF (Mezinárodní koučovací federace), mám akreditaci ACC (Associated Certified Coach). Při své práci se řídím Etickým kodexem ICF; možná pro Vás může být zajímavé se na něj podívat, protože i z něj je patrné, že profesionální koučink má svá pravidla a rozhodně to není vylévání si srdce u kávy; Etický kodex ICF najdete na tomto odkazu

Díky působení na různých pozicích v mezinárodních firmách vím, co firemní prostředí přináší i bere a rozumím Vašemu jazyku. Pokud Vás zajímá detail mé profesní cesty, podívejte se na můj LinkedIn profil.

Ráda se s Vámi nejprve spojím telefonicky, online nebo osobně. Vyslechnu Vaše očekávání, zodpovím Vaše otázky a budete-li chtít, můžete zažít na vlastní kůži, jak vypadá "business koučink s Romanou".

Ing. Romana Tichá, MBA

Proč koučink?

Věřím, že každý z nás zná správné odpovědi a optimální řešení na svá dilemata a problémy. Bohužel někdy jsou zasunutá velmi hluboko nebo jsou natolik překrytá balestem, že je těžké se k nim dostat. Čas strávený v rozhovoru s koučem, chuť a odvaha aplikovat jiné než zažité vzorce myšlení je naštěstí dokáže vytáhnout nahoru.

Co můžete očekávat?

Řídím se osvědčeným procesem, který se skládá z jasné struktury, mocných otázek a prostoru pro klientovo přemýšlení. Tím klient postupně získává větší kontrolu nad svou situací, nalézá řešení a nápady, které pak uvádí do praxe a dosahuje tak stanovených cílů a požadovaných změn.

Transformační koučink

Ve své koučovací praxi se specializuji se na dlouhodobou spokojenost a úspěšnost v práci, rozvoj kariéry, hledání nové práce, rychlou adaptaci na novou pozici nebo nového zaměstnavatele. Pomáhám s nalézáním úlevy od stresu, řízením energie a nastavením životní rovnováhy.

Při uzavírání koučovací série se ptám, čeho si klienti na spolupráci se mnou cení. Opakující se odpovědi jsem pro jednoduchost seskupila do 4 oblastí.

 • citlivě reaguji na aktuální situace a rozpoložení, ale zůstávám náročná; nenechám Vás v komfortní zóně
 • vždy víte, co Vás se mnou čeká; držím se struktury
 • rozumím řeči byznysu; dovedu si představit, co Vaše práce obnáší
 • i při práci na vážných tématech najdeme místo pro odlehčení

Reference

Zeptala jsem se klientů, jak vnímali spolupráci u a kam se díky koučování posunuli. Níže jsou jejich autentické odpovědi.

Koučing s Romanou jsem navázala v době, kdy jsem s podnikáním ve svém oboru teprve začínala a stále hledala způsob, jak využít svůj potenciál na maximum, aniž by to zabránilo mému kariérnímu i osobnímu rozvoji. Od termínu naší první konzultace sice uběhlo jen pár měsíců, ale mám pocit, že jsem za tu dobu udělala takový pokrok, jaký bych půodně neočekávala ani v horizontu několika let. Cílem naší spolupráce bylo dosažení tří předem stanovených cílů, které jsem nejenomže naplnila, ale dokonce mnohonásobně převýšila. Romana splňuje všechny aspekty, které jsem u kouče jejího zaměření vyhledávala - profesionalita, empatie, lidský přístup, schopnost namotivovat, nasměrovat a poradit, ale také um pomoci druhému zpracovat jeho myšlenkenkové pochody tak, aniž by jakékoliv rozhodnutí ovlivňovala svými názory. Je nejenom odbornicí na svém místě, ale také výborným psychologem a navigátorem. Vděčím jí za obrovský posun jak v profesním, tak osobním životě a jsem si jistá, že bude vždy moji první volbou v rámci jakýchkoliv budoucích seberozvojových aktivit. Pokud chcete naplnit své ambice a dosáhnout maximálních možných výkonů, jste v těch správných rukou!
Markéta Gajdošováhttp://marketagajdosova.com/
Romano, vedete lidi k systematické práci sama na sobě. Pomůžete jim najít směr a naznačit důležitost nastavení cíle. Ale je nutné zdůraznit, že ta konečná práce je na člověku samotném! Romano, po koučinku s Vámi, vím co chci, kam se chci dostat a tuším, jaké postupy by mohly vést k mému vysněnému cíli. Pracuji na sobě! Moc děkuji a přeji všem, kdo se chtějí ve svém životě posunout, hodně štěstí a vytrvalosti v plnění si svých snů.
Kateřina V.
S Romanou jsem se poprvé setkal v únoru 2015 – řešil jsem otázky jak a kam profesně dál poté, co jsem po 6 letech nuceně odešel z vedoucí pozice v nadnárodní společnosti v Praze. Romana mi pomohla zastavit se, nadechnout, otevřít oči, začít myslet a zaměřit se na to pozitivní, co mi náhlá změna nabízí. Po pár týdnech přišel úspěch a já jsem se mohl posunout profesně i osobně (a i geograficky) – začal jsem pracovat v evropské centrále globální farmaceutické firmy v irském Dublinu. Po mém návratu v dubnu 2018 jsem se s Romanou spojil znovu a společně jsme pracovali mé adaptaci na nové pracovní prostředí – pomohla mi efektivně zvládat stres, chápat mé emoce a nabídla nástroje k jejich řízení. Na Romaně si nejvíce cením její schopnosti vcítit se do způsobu myšlení klienta a znalosti pracovního prostředí a firemní kultury v mezinárodních obchodních společnostech. Naše spolupráci jsem vnímal jako velmi otevřenou diskusi s rovným partnerem – pokud má takto probíhat koučink nebo mentoring, pak se to 100% povedlo 😊. Děkuji a těším se na další společný projekt.
Jaroslava Smolalinkedin.com/in/jaroslavsmola
Romanu znám dlouho, ale nyní jsem poprvé měla možnost s ní spolupracovat v oblasti “ Koučinku”. Jsem jí velmi vděčná, že mě přiměla k tomu začít "přemýšlet "a zamyslet se nad věcmi, které jsem nějakou dobu před sebou jen tlačila a vůbec o tom nevěděla nebo nechtěla vědět:-) Děkuji, že mě svými dobře položenými otázkami nebo jen jednoduchou reakcí dokázala nasměrovat k otázce, která se mi vlastně honila hlavou, ale nedokázala jsem si jí sama v sobě přečíst nebo ji v hlavě nalistovat či otevřít. Romana má určitě hodně zkušeností z praxe i ze života, zároveń obdivuji její píli věnovanou dalšímu sebezvdělávaní. Ale tohle všechno by nemohlo fungovat bez jejího daru, její empatie a lidskosti.
Michaela Peleškováhttps://peleskova-stanek.cz/
Paní koučka Ing. Romana Tichá je profesionál na svém místě a vřele ji doporučuji každému, kdo si chce v životě udělat pořádek. Klade výborné otázky, následně pozorně naslouchá a dává další dotazy ještě více do hloubky. Když se to hodí, nabídne příklady a podněty, které přesně vystihují podstatu věci a vedou k dalšímu zamyšlení a pochopení důvodů a souvislostí. Když si vezmu život jako vlak, tak mi pomohla jednotlivé vagony poznat do posledního šroubečku, vysmýčit do záživé čistoty a následně naložit tím, na co jsem si sama s její pomocí přišla. A ve finále mi pomohla celý vlak rozjet mnou vybraným směrem, a to takovou rychlostí, kterou jsem si na začátku neuměla ani představit. Teď jedu vstříc novým zítřkům, o kterých se mi předtím ani nesnilo. Romano, děkuji mnohokrát.
Martina Kačerová, advokátka specializující se na prodej a pronájem nemovitostí http://martinakacerova.cz/
K Romaně jsem přišla na doporučení v době, kdy jsem se nacházela na profesním rozcestníku. Díky koučingu s Romanou jsem byla schopna zasoustředit se na konkrétní cíle, nerozptylovat se zbytečnostmi a uvědomit si, co vlastně chci a jít si za tím. Byl to můj první koučing a vážím si každého sezení. Respektuji Romany vhled do korporátního života a cením si jejích zkušeností a vědomostí, na kterých demonstruje konkrétní situace. Díky Romany trefným otázkám jsem si mnoho věcí uvědomila a naučila se na sobě pracovat.
Andrea HynesAccounting Supervisor
Před prvním sezením s paní Romanou jsem stál před velkým kariérním rozhodnutím. Myslel jsem, že vím kam směřuji a jaké aspekty jsou pro mé rozhodování důležité. Až po našem rozhovoru jsem si uvědomil, že se ptám na špatné otázky a že je potřeba vystoupit z ustáleného stereotypu a začít vidět rozhodování a problém „novýma očima“. Sezení s paní Romanou jsou náročná, ale neuvěřitelně stimulující a věřím, že dokážou každého posunout tím správným směrem, pokud člověk sám opravdu chce.
Petr KlabanManagement Trainee

Specializace a forma spolupráce

TRANSFORMAČNÍ KOUČINK

Nejčastěji pracuji s úspěšnými manažery a zkušenými specialisty formou intenzivní koučovací série, která se skládá z 12 sezení v průběhu 3-6 měsíců.

 • Na první schůzce si nastavíte 3 cíle, na jejichž dosažení jste se rozhodli pracovat.
 • Na dalších schůzkách pak pracujeme na tématech, která Vás posouvají blíže k cíli. Mezi sezeními pracujete na akcích, ke kterým sami rozhodnete a zavážete. 
 • Na závěrečném sezení si vyhodnotíte, nakolik byly dosaženy Vaše cíle resp. co nového si o sobě díky spolupráci uvědomujete a kam jste se posunuli.

TRANSAKČNÍ KOUČOVÁNÍ

Velkou skupiny mých klientů tvoří ředitelé menších a středních firem, podnikatelé nebo senior specialisté, kteří nemají s kým prodiskutovat svá byznys rozhodnutí, plány, problémy a rozvojové příležitosti. S těmi se setkáváme v rámci dlouhodobé spolupráce typicky 1x za tři týdny nebo měsíc či podle potřeby a pracujeme na aktuálních tématech.

Pro řešení jednorázových dilemat či vhledu do problému je možné si domluvit jedno sezení nebo kratší koučovací sérii. Také nabízím 5 speciálních programů, které jsou zaměřeny konkrétně na tématiku stresu, hledání práce, adaptace na novou pozici, prodejní dovednosti a rozjezd/rozvoj podnikání.

Koučink probíhá formou osobních schůzek, telefonátů nebo online v časech, které Vám vyhovují nejlépe s ohledem na Vaše časové vytížení a také, kdy máte dostatek energie.

V jakých profesních situacích a podnikatelských fázích pro Vás mohu být užitečná?

 • Když Vás čeká zásadní úkol nebo projekt, který si zaslouží dobře promyslet a naplánovat
 • Točíte se v kruhu a nemůžete přijít na to, jak z něho ven
 • Potřebujete si přijít na to, jak najít nové příležitosti a možnosti, jak zlepšit obchodní výsledky
 • Rádi byste změnili kvalitu vztahů se členy týmu, s kolegy či nadřízenými
 • Cítíte, že Vás tlačí stres a potřebujete najít rovnováhu
 • Rozhodli jste se (nebo za Vás bylo rozhodnuto), že je čas změnit práci

Byznys koučink

Stres koučink

Životní rovnováha

Kariéra

Koučink pro obchodníky

Rozjezd podnikání

Ukázkové sezení

Doporučuji vyzkoušet si ukázkové sezení. Díky vlastnímu prožitku snadno vyhodnotíte, zda je koučování a moje osoba jako kouče, pro Vás to správné. Těším se Vás.

Nemáte chuť vyplňovat formulář? Kontaktujte mě na 774 668 437 (pokud nevezmu ihned, zavolám zpět).

Chcete dopřát koučink někomu z vašich blízkých, kolegů či kamarádů?

Věnujte sobě nebo svým blízkým hodinku s profesionálním koučem

Kontakt a Ochrana osobních údajů

Praha a Liberec nebo dle dohody

+420 774 668 437

Identifikační údaje
IČO: 04115082 | DIČ: CZ 04115082 | Spisová značka C 242789 vedená u Městského soudu v Praze

Korespondenční adresa: ing. Romana Tichá, Jirečkova 1015/15, Praha 7, 170 00

Informace o zpracování osobních údajů
Zde najdete prohlášení o zpracování osobních údajů.