Profesionální kouč pro každou fázi Vaší kariéry

Podporuji manažery, aby byli úspěšní a spokojení v práci. Zaměřuji se na témata spojená s hledáním práce, onboardingu do nové firmy nebo pozice a zvládání situací, kdy vám okolnosti úplně nehrají do karet.

 

S lídry, manažery, obchodníky a seniorními specialisty z korporátních společností i středních či menších firem spolupracuji na jejich profesním rozvoji již více než osm let. Podpořím Vás při plnění důležitých úkolů, zásadních rozhodnutích v profesní oblasti a náročných transformacích. Jednoduše při realizace změn, které jste buď již sami iniciovali nebo je od Vás očekáváno dodání takových výsledků, které změnu vyžadují.

Koučuji na základě znalostí o mozku a aplikované neurovědě. "Brain-based" koučovací výcvik, akreditovaný Mezinárodní koučovací federací, jsem absolvovala u Neuroleadership Group. 

Jsem členkou ICF (Mezinárodní koučovací federace), mám akreditaci ACC (Associated Certified Coach). Při své práci se řídím Etickým kodexem ICF; možná pro Vás může být zajímavé se na něj podívat, protože i z něj je patrné, že profesionální koučink má svá pravidla a rozhodně to není vylévání si srdce u kávy; Etický kodex ICF najdete na tomto odkazu

Díky působení na různých pozicích v mezinárodních firmách vím, co firemní prostředí přináší i bere a rozumím Vašemu jazyku. Pokud Vás zajímá detail mé profesní cesty, podívejte se na můj LinkedIn profil.

Ráda se s Vámi nejprve spojím telefonicky, online nebo osobně. Vyslechnu Vaše očekávání, zodpovím Vaše otázky a budete-li chtít, můžete zažít na vlastní kůži, jak vypadá "koučink s Romanou".

"Nejlepší čas zasadit strom byl před 20lety. Druhý nejlepší čas je teď."   čínské přísloví

 

Ing. Romana Tichá, MBA

Proč koučink?

Věřím, že každý z nás zná správné odpovědi a optimální řešení na svá dilemata a problémy. Bohužel někdy jsou zasunutá velmi hluboko nebo jsou natolik překrytá balestem, že je těžké se k nim dostat. Čas strávený v rozhovoru s koučem, chuť a odvaha aplikovat jiné než zažité vzorce myšlení je naštěstí dokáže vytáhnout nahoru.

Co můžete očekávat?

Řídím se osvědčeným procesem, který se skládá z jasné struktury, mocných otázek a prostoru pro klientovo přemýšlení. Tím klient postupně získává větší kontrolu nad svou situací, nalézá řešení a nápady, které pak uvádí do praxe a dosahuje tak stanovených cílů a požadovaných změn.

Transformační koučink

Ve své koučovací praxi se specializuji se na dlouhodobou spokojenost a úspěšnost v práci, rozvoj kariéry, hledání nové práce, rychlou adaptaci na novou pozici nebo nového zaměstnavatele. Pomáhám s nalézáním úlevy od stresu, řízením energie a nastavením životní rovnováhy.

Při uzavírání koučovací série se ptám, čeho si klienti na spolupráci se mnou cení. Opakující se odpovědi jsem pro jednoduchost seskupila do 4 oblastí.

 • citlivě reaguji na aktuální situace a rozpoložení, ale zůstávám náročná; nenechám Vás v komfortní zóně
 • vždy víte, co Vás se mnou čeká; držím se struktury
 • rozumím řeči byznysu; dovedu si představit, co Vaše práce obnáší
 • i při práci na vážných tématech najdeme místo pro odlehčení

Reference

Zeptala jsem se klientů, jak vnímali spolupráci u a kam se díky koučování posunuli. Níže jsou jejich autentické odpovědi.

Koučing s Romanou jsem navázala v době, kdy jsem s podnikáním ve svém oboru teprve začínala a stále hledala způsob, jak využít svůj potenciál na maximum, aniž by to zabránilo mému kariérnímu i osobnímu rozvoji. Od termínu naší první konzultace sice uběhlo jen pár měsíců, ale mám pocit, že jsem za tu dobu udělala takový pokrok, jaký bych půodně neočekávala ani v horizontu několika let. Cílem naší spolupráce bylo dosažení tří předem stanovených cílů, které jsem nejenomže naplnila, ale dokonce mnohonásobně převýšila. Romana splňuje všechny aspekty, které jsem u kouče jejího zaměření vyhledávala - profesionalita, empatie, lidský přístup, schopnost namotivovat, nasměrovat a poradit, ale také um pomoci druhému zpracovat jeho myšlenkenkové pochody tak, aniž by jakékoliv rozhodnutí ovlivňovala svými názory. Je nejenom odbornicí na svém místě, ale také výborným psychologem a navigátorem. Vděčím jí za obrovský posun jak v profesním, tak osobním životě a jsem si jistá, že bude vždy moji první volbou v rámci jakýchkoliv budoucích seberozvojových aktivit. Pokud chcete naplnit své ambice a dosáhnout maximálních možných výkonů, jste v těch správných rukou!
Markéta Gajdošováhttp://marketagajdosova.com/
Romano, vedete lidi k systematické práci sama na sobě. Pomůžete jim najít směr a naznačit důležitost nastavení cíle. Ale je nutné zdůraznit, že ta konečná práce je na člověku samotném! Romano, po koučinku s Vámi, vím co chci, kam se chci dostat a tuším, jaké postupy by mohly vést k mému vysněnému cíli. Pracuji na sobě! Moc děkuji a přeji všem, kdo se chtějí ve svém životě posunout, hodně štěstí a vytrvalosti v plnění si svých snů.
Kateřina V.
S Romanou jsem se poprvé setkal v únoru 2015 – řešil jsem otázky jak a kam profesně dál poté, co jsem po 6 letech nuceně odešel z vedoucí pozice v nadnárodní společnosti v Praze. Romana mi pomohla zastavit se, nadechnout, otevřít oči, začít myslet a zaměřit se na to pozitivní, co mi náhlá změna nabízí. Po pár týdnech přišel úspěch a já jsem se mohl posunout profesně i osobně (a i geograficky) – začal jsem pracovat v evropské centrále globální farmaceutické firmy v irském Dublinu. Po mém návratu v dubnu 2018 jsem se s Romanou spojil znovu a společně jsme pracovali mé adaptaci na nové pracovní prostředí – pomohla mi efektivně zvládat stres, chápat mé emoce a nabídla nástroje k jejich řízení. Na Romaně si nejvíce cením její schopnosti vcítit se do způsobu myšlení klienta a znalosti pracovního prostředí a firemní kultury v mezinárodních obchodních společnostech. Naše spolupráci jsem vnímal jako velmi otevřenou diskusi s rovným partnerem – pokud má takto probíhat koučink nebo mentoring, pak se to 100% povedlo 😊. Děkuji a těším se na další společný projekt.
Jaroslava Smolalinkedin.com/in/jaroslavsmola
Romanu znám dlouho, ale nyní jsem poprvé měla možnost s ní spolupracovat v oblasti “ Koučinku”. Jsem jí velmi vděčná, že mě přiměla k tomu začít "přemýšlet "a zamyslet se nad věcmi, které jsem nějakou dobu před sebou jen tlačila a vůbec o tom nevěděla nebo nechtěla vědět:-) Děkuji, že mě svými dobře položenými otázkami nebo jen jednoduchou reakcí dokázala nasměrovat k otázce, která se mi vlastně honila hlavou, ale nedokázala jsem si jí sama v sobě přečíst nebo ji v hlavě nalistovat či otevřít. Romana má určitě hodně zkušeností z praxe i ze života, zároveń obdivuji její píli věnovanou dalšímu sebezvdělávaní. Ale tohle všechno by nemohlo fungovat bez jejího daru, její empatie a lidskosti.
Michaela Peleškováhttps://peleskova-stanek.cz/
Paní koučka Ing. Romana Tichá je profesionál na svém místě a vřele ji doporučuji každému, kdo si chce v životě udělat pořádek. Klade výborné otázky, následně pozorně naslouchá a dává další dotazy ještě více do hloubky. Když se to hodí, nabídne příklady a podněty, které přesně vystihují podstatu věci a vedou k dalšímu zamyšlení a pochopení důvodů a souvislostí. Když si vezmu život jako vlak, tak mi pomohla jednotlivé vagony poznat do posledního šroubečku, vysmýčit do záživé čistoty a následně naložit tím, na co jsem si sama s její pomocí přišla. A ve finále mi pomohla celý vlak rozjet mnou vybraným směrem, a to takovou rychlostí, kterou jsem si na začátku neuměla ani představit. Teď jedu vstříc novým zítřkům, o kterých se mi předtím ani nesnilo. Romano, děkuji mnohokrát.
Martina Kačerová, advokátka specializující se na prodej a pronájem nemovitostí http://martinakacerova.cz/
K Romaně jsem přišla na doporučení v době, kdy jsem se nacházela na profesním rozcestníku. Díky koučingu s Romanou jsem byla schopna zasoustředit se na konkrétní cíle, nerozptylovat se zbytečnostmi a uvědomit si, co vlastně chci a jít si za tím. Byl to můj první koučing a vážím si každého sezení. Respektuji Romany vhled do korporátního života a cením si jejích zkušeností a vědomostí, na kterých demonstruje konkrétní situace. Díky Romany trefným otázkám jsem si mnoho věcí uvědomila a naučila se na sobě pracovat.
Andrea HynesAccounting Supervisor
Před prvním sezením s paní Romanou jsem stál před velkým kariérním rozhodnutím. Myslel jsem, že vím kam směřuji a jaké aspekty jsou pro mé rozhodování důležité. Až po našem rozhovoru jsem si uvědomil, že se ptám na špatné otázky a že je potřeba vystoupit z ustáleného stereotypu a začít vidět rozhodování a problém „novýma očima“. Sezení s paní Romanou jsou náročná, ale neuvěřitelně stimulující a věřím, že dokážou každého posunout tím správným směrem, pokud člověk sám opravdu chce.
Petr KlabanManagement Trainee

Specializace a forma spolupráce

TRANSFORMAČNÍ KOUČINK

Nejčastěji pracuji s úspěšnými manažery a zkušenými specialisty formou intenzivní koučovací série, která se skládá z 12 sezení v průběhu 3-6 měsíců.

 • Na první schůzce si nastavíte 3 cíle, na jejichž dosažení jste se rozhodli pracovat.
 • Na dalších schůzkách pak pracujeme na tématech, která Vás posouvají blíže k cíli. Mezi sezeními pracujete na akcích, ke kterým sami rozhodnete a zavážete. 
 • Na závěrečném sezení si vyhodnotíte, nakolik byly dosaženy Vaše cíle resp. co nového si o sobě díky spolupráci uvědomujete a kam jste se posunuli.

TRANSAKČNÍ KOUČOVÁNÍ

Velkou skupiny mých klientů tvoří ředitelé menších a středních firem, podnikatelé nebo senior specialisté, kteří nemají s kým prodiskutovat svá byznys rozhodnutí, plány, problémy a rozvojové příležitosti. S těmi se setkáváme v rámci dlouhodobé spolupráce typicky 1x za tři týdny nebo měsíc či podle potřeby a pracujeme na aktuálních tématech.

Pro řešení jednorázových dilemat či vhledu do problému je možné si domluvit jedno sezení nebo kratší koučovací sérii. Také nabízím 5 speciálních programů, které jsou zaměřeny konkrétně na tématiku stresu, hledání práce, adaptace na novou pozici, prodejní dovednosti a rozjezd/rozvoj podnikání.

COACH - TO - COACH

Těší mě pracovat s kolegy, kouči, kteří na sobě dále pracují. Jsou na cestě k cerfikaci, cítí potřebu si prodiskutovat důležitá témata a/nebo rozjet či zefektivnit své koučovací podnikání.

Koučink probíhá formou osobních schůzek, telefonátů nebo online v časech, které Vám vyhovují nejlépe s ohledem na Vaše časové vytížení a také, kdy máte dostatek energie.

V jakých profesních situacích a podnikatelských fázích pro Vás mohu být užitečná?

 • Když Vás čeká zásadní úkol nebo projekt, který si zaslouží dobře promyslet a naplánovat
 • Točíte se v kruhu a nemůžete přijít na to, jak z něho ven
 • Potřebujete si přijít na to, jak najít nové příležitosti a možnosti, jak zlepšit obchodní výsledky
 • Rádi byste změnili kvalitu vztahů se členy týmu, s kolegy či nadřízenými
 • Cítíte, že Vás tlačí stres a potřebujete najít rovnováhu
 • Rozhodli jste se (nebo za Vás bylo rozhodnuto), že je čas změnit práci
 • Rozjíždíte podníkání
 • Potřebujete posunout své podnikání na další úroveň nebo promyslet nějaké zásadní rozhodnutí

Kariéra

Hledání práce, adaptace do nové pozice

Z experta manažerem

Návrat do práce po delší pauze

Úleva od stresu

Příprava na povýšení

Koučink pro obchodníky

Rozjezd a rozvoj podnikání

Specifika koučovacího podnikání

Ukázkové sezení

Doporučuji vyzkoušet si ukázkové sezení. Díky vlastnímu prožitku snadno vyhodnotíte, zda je koučování a moje osoba jako kouče, pro Vás to správné. Těším se Vás.

Nemáte chuť vyplňovat formulář? Kontaktujte mě na 774 668 437 (pokud nevezmu ihned, zavolám zpět).

Chcete dopřát koučink někomu z vašich blízkých, kolegů či kamarádů?

Věnujte sobě nebo svým blízkým hodinku s profesionálním koučem

Kontakt a Ochrana osobních údajů

Praha a Liberec nebo dle dohody

+420 774 668 437

Identifikační údaje
IČO: 04115082 | DIČ: CZ 04115082 | Spisová značka C 242789 vedená u Městského soudu v Praze

Korespondenční adresa: ing. Romana Tichá, Jirečkova 1015/15, Praha 7, 170 00

Informace o zpracování osobních údajů
Zde najdete prohlášení o zpracování osobních údajů.